Κεραμικά Πλακάκια

GIGACER MADE 2.0

SURROUND DESIGN

Το Made 2.0, σε συνέργεια με το σκυρόδεμα, είναι ένα εύκαμπτο κεραμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για χώρους διαβίωσης. Είναι η πιο ολοκληρωμένη παλέτα συνδυασμού χρωμάτων/επιφανειών σε ουδέτερες και φυσικές αποχρώσεις: έντεκα χρώματα και τέσσερις διαφορετικές επιφάνειες που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες της ζωής. Το ίδιο χρώμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον εσωτερικό προς τον εξωτερικό χώρο, σε δάπεδα και καλύμματα και για τη δημιουργία επιφανειών κουζίνας και επίπλων μπάνιου διατηρώντας παράλληλα μια έντονη χρωματική συνοχή.

Όλη η παλέτα Made 2.0 αντιστοιχεί στα χρώματα του σκυροδέματος. Το χρώμα White Sand μπορεί να συνδυαστεί με το Concrete White.

Related projects